Norges Skiforbund

Norges Skiforbund ble stiftet 21. februar i 1908. Forbundet ble stiftet som et initiativ av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme og formannen Karl Roll. Karl Roll var medvirkende til opprettingen av den Internasjonale skikommisjonen i 1910 i Oslo. Kommisjonen var forløperen til FIS eller Det internasjonale skiforbundet som ble stiftet i 1924.

Norges Skiforbund er ansvarlig for skigrenene hopp, alpint, freestyle, kombinert, langrenn, Randonee og Telemarkskjøring i Norge, samt para-skisport. Norges Skiforbund har vært med på å arrangere NM i ski siden 1909 frem til 1937. På den tiden kaltes dette for Hovedlandsrennet. Norges Skiforbund er Norges nest største idrettsforbund etter Norges fotballforbund.

Skikretser og klubber

Norge Skiforbund er per dags dato delt inn i 16 skikretser. Disse 16 skikretsene består av idrettslag som er tilknyttet NSF inne for selve kretsens grense, men med noen få unntak. Skikretsene har som eget formål og arbeide utviklingen av skiidrett innenfor kretsen og et godt samarbeid mellom idrettslagene. Kretsene har som oppgave å hjelpe NSF med spørsmål som gjelder for kretsene og deres skiidrett. I Norge er det om lag 1150 klubber underordnet Norges Skiforbund, og mange av klubbene er svært aktive i en eller flere av skigrenene. Innad i de 1150 klubbene er det tilsammen 179 000 medlemmer.

Medlemmer innad i skikretsene

Skiforbundet deler Norge inn i 16 forskjellige kretser; Agder og Rogaland, Akershus, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane, Oslo, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Telemark og Vestfold, Troms, og Østfold. Skiklubbene er underlagt kretsen for sin region, som har hvert sitt styre. Medlemstall innad i kretsene er variert. Oslo skikrets og Nord-Trøndelag skikrets er av de største i landet, med om lag 12 000 medlemmer, mens Finnmark skikrets til sammenligning har 4 500 medlemmer. I kretsene styres sportene lokalt gjennom komitteer. Skikretsene samarbeider gjerne også med kretser og lag fra andre idretter for en god lokal ungdomsidrett.

Rolle i aktivisering av barn og unge

Som Norges nest største særidrettsforbund i Norges Idrettsforbund og i Olympisk Komité etter fotball, nytter Norges Skiforbund en god del innflytelse over aktivisering av barn og ungdom, og jobber for å skape aktiviteter på barns premisser og som barn kan trives med og mestre uavhengig av ambisjoner, ferdigheter og behov. Dette innebærer blant annet informering av foreldre gjennom «foreldrevettregler» som å inspirere og oppmuntre barna til å delta, i stedet for at barna presses. Skiforbundet har også satt sammen en utviklingsplan for barn under fagsidene på Skiforbundets nettsider slik at aktiviteter kan tilrettelegges på en mest mulig gunstig måte for barnas alder.

Involvering av parautøvere

Skiforbundet tilbyr en rekke muligheter for aktivisering innen paraidrett. Breddesamlinger eller miljøsamlinger arrangeres i målgrupper for utviklingshemmede, syns- og bevegelseshemmede, og hørselshemmede. For de to første målgruppene arrangeres nasjonale og lokale renn og andre lokale aktivitetstilbud, og sommerskiskole tilbys for syns- og bevegelseshemmede. «Kick the limits» er et åpent mesterskap for utviklingshemmede som ble arrangert med stor suksess i 2019, og som skal gjentas i januar 2020. Her konkurreres det i parallellslalåm, storslalåm og ordinær slalåm innen alpint, og sprint, distanserenn og stafett innen langrenn. Ofte arrangeres kurs gjennom Skiforbundet spesielt rettet mot parautøvere og trenere, som for eksempel trenerkurs for alpint for utviklingshemmede.

Finn guider og kurs på Skiforbundets nettsider

På Skiforbundet sine nettsider finner du videoer for teknikk i mange av grenene, samt treningstips for blant annet basistrening, styrke, kondisjon, koordinasjon og balanse. Du finner guider til hvordan du kan gjøre skiklubben din bedre gjennom organisering og kommunikasjon. Skal du bygge et skianlegg har nettsidene til Skiforbundet informasjon om byggingen og tilbyr kurs i basisanlegg og snøproduksjon. Skiforbundet arrangerer jevnlig kurs for teknisk delegert og dommere samt e-kurs for trenere på grasrota, og trenerkurs for langrenn, alpint, hopp, kombinert, freestyle, telemark og freeski. Du kan ta lederkurs for ungdom hvis du er mellom 15 og 19 år, eller utdanning for yngre ledere hvis du er mellom 19–29 år.